WB6TNP

Node Call Location Freq KeyedConnected nodes
28020 WB6TNPLas VegasUHF Hub NT28021,C29447,T28022,T28023,T28024,T28028,T2530
28021 WB6TNPLas Vegas, NV449.250- NT28020
28022 WB6TNPBoulder City, NVUHF NT28020
28023 WB6TNPLas Vegas, NVUHF NT28020
28024 WB6TNPLaughlin, NVUHF NT28020
28028 WB6TNPYermo CAUHF NT28020
28029 WB6TNPScrub Peak, UTUHF N
28030 WB6TNPLas Vegas900 Hub NT28035,T28033,T29448,T28664,T28032,T28034,T500290,T28612,T29152,T29280,T28031,T28027
28031 WB6TNPLas Vegas, NV927.0375- NT28030
28032 WB6TNPBoulder City, NV927.3125 NT28030
28033 WB6TNPLas Vegas, NV927.250 NT28030
28034 WB6TNPLaughlin, NV927.8875 NT28030
28035 WB6TNPLas Vegas, NV224.500 NT28030
29447 WB6TNPKingman AZ447.600 N
29448 WB6TNPKingman AZ927.475- NT28030
41770 WB6TNPLas Vegas N
UTC 06:02:32

A project of AllStarLink, Inc. © 2020 For all inquiries please email our admin team admin@allstarlink.org

Main Maps Page
Main Maps Node List Page
Main Stats Page